Mua SketchUp Pro cho tổ chức lớn trên 10 User

Giải pháp cho doanh nghiệp lớn

Bạn quan tâm đến việc mua số lượng lớn SketchUp Pro? Thường xuyên đặt hàng lẻ tẻ và lãng phí việc tiết kiệm tiền? Có nhiều người dùng không cố định? Theo dõi khó khăn? Tương lai sẽ tăng hay giảm số lượng người dùng SketchUp trong cơ quan?

SketchUp Pro Network License

 • Cho nhiều người dùng đồng thời
 • Dựa trên máy chủ Server
 • Dự đoán việc gia hạn cùng lúc
 • 1 Key cho nhiều User/ PC (Single Key Management)
 • Giảm giá theo số lươngk
 • Mua tối thiểu 10-Seat

SketchUp Pro Enterprise Licensing

 • 1 Key cho nhiều User toàn công ty
 • Tổng nhân sự tối thiểu là 200
 • Dự trù được ngân sách gia hạn hàng năm
 • Mua theo hình thức thuê bao (Annual Subscription)
 • Giá theo mô hình cơ quan
 • Có gói Support
 • Có gói Training

Đơn hàng SLL (Large Quantity single user license purchases)

 • Giảm giá nhiều hơn khi mua từ 100 license Single User