Những người yêu thích, trẻ em, và các nhà xây dựng tàu vũ trụ đều đồng ý rằng SketchUp Make là công cụ dễ dùng nhất, thú vị nhất, trong hầu hết các công cụ vẽ 3D miễn phí trên thế giới. Chúng tôi nghĩ bạn cũng vậy.

Bạn cần SketchUp Pro ?

 

 

 

 

 

 

Bạn đã sẵn sàng mua Sketchup Pro?

Sketchup Pro - thiết kế 3D nhanh chóng, dễ dàng và giá hợp lý. Dành cho doanh nghiệp    |    Dành cho Sinh viên, giảng viên

(024) 3915 6886 – (028) 3610 0816

hanoi@pacisoft.com hoặc hcm@pacisoft.com Tải về dùng thử       |     Khuyến mãi