Thông tin sản phẩm

SketchUp Pro 2016 Education dành cho khối giáo dục bao gồm sinh viên, giáo viên và trường học, trung tâm giáo dục.

Giấy phép sinh viên và các nhà giáo dục được phân phối thông qua đối tác PACISOFT của SketchUp. Chúng tôi sẽ khảo sát chặt chẽ và báo cáo với hãng Trimble

Student/Sinh viên: Những gì bạn cần biết

• Một giấy phép Student License tốn chi phí khoảng 1,900,000 VND tại Việt Nam.

• Bạn phải là Sinh viên hiện tại ở một cơ sở giáo dục được công nhận để mua được giấy phép

• Student Licenses có giá trị trong vòng 1 năm kể từ ngày mua.

• Student Licenses có thể nâng cấp miễn phí lên phiên bản mới (original license expiration date applies).

• Giấy phép sinh viên tương tự có thể được cài đặt trên cả máy tính để bàn và máy tính xách tay của bạn

• Student Licenses không thể được sử dụng cho (phi lợi nhuận) công việc thương mại của bất cứ loại nào.

Educators/Nhà Giáo dục: Những gì bạn cần biết

•  Bạn phải là một nhà giáo dục tại một cơ sở giáo dục được công nhận.

• Bạn cũng phải cung cấp một ID giảng viên  hiện tại, chương trình học, hoặc tài liệu tương tự khác

• Educators Licenses được miễn phí  Pro SketchUp hết hạn một năm kể từ ngày nhận mã

• Educators Licenseschưa hết hạn có thể được nâng cấp lên phiên bản mới nhất miễn phí

• Educators Licenses tương tự có thể được cài đặt trên cả máy tính để bàn và máy tính xách tay của bạn.Giấy phép giáo dục không thể được sử dụng cho (phi lợi nhuận) công việc thương mại của bất cứ loại nào.

Networked Lab Licenses and Institutional Laptop Licenses 

Networked Lab License Suggested Pricing:

License terms of one year are available, and version updates and upgrades are free.

 • One-year license: $15 USD per seat (MSRP)

Institutional Laptop Licenses:

License terms of one year are available, and version updates and upgrades are free.

 • One-year license: $39 USD per seat (MSRP) with a minimum of 10 licenses.

Important Information:

 • Networked Lab Licenses are intended for installation on computers in a networked lab situation, and are floating network licenses.
 • The license file used by Networked Lab Licenses is managed in the cloud. Labs will need to have a connection to the public Internet to authorize and use the license.
 • Networked Lab Licenses are only available to accredited educational institutions and not-for-profit organizations with instructional facilities for use in instructional settings.
 • For all orders Networked Lab Licenses expire one years from the date the license was generated.
 • Networked Lab Licenses that have not expired can be upgraded to the newest version at no charge (original expiration date applies).
 • Research and Facilities/Planning departments within educational institutions do not qualify.
 • Networked Lab Licenses cannot be used for commercial (for-profit) work of any kind.
 • Contact your reseller about Institutional Laptop Licenses and if your school qualifies. These are single licenses and not networked.
 • MSRP from our partners who sell SketchUp Pro licenses may vary.