Mua SketchUp Pro – New Single User

 

Bản quyền vĩnh viễn không hết hạn để sử dụng SketchUp Pro và LayOut.

Thông tin giấy phép:

  • Bản quyền MỚI – New License.
  • Phiên bản: MỚI 2018. Miễn phí nâng cấp lên 2019, 2020
  • Giấy phép dạng Single License cho 1User
  • Bao gồm 1 năm Maintenance & Support
  • Giá đã bao gồm thuế nhập khẩu, phí, hải quan
  • Nếu doanh nghiệp mua trên 10 seats. Có thể chọn Network License
  • Part-number: COSU2018NEW-SU-ALL
  • Tìm hiểu chính sách cấp phép