Gỡ bỏ SketchUp hoàn toàn

Windows XP Windows XP: ChọnStart > Control Panel > Add/Remove Programs >SketchUp. Windows Vista/Windows 7: Chọn Start > Control Panel >Programs > Programs and Features > SketchUp. Để gỡ bỏ SketchUp, chọn Remove (Uninstall trên Vista hoặc Windows...

Tải, cài đặt, kích hoạt SketchUp Pro

Downloading SketchUp Để bắt đầu, hãy chọn bộ cài đặt phù hợp cho SketchUp 2017: Download SketchUp Make bao gồm 30 ngày dùng thử miễn phí các tính năng Pro và sẽ trở lại chức năng miễn phí khi kết thúc quá trình dùng thử. Không thể cài đặt SketchUp Make và SketchUp Pro...

Yêu cầu hệ thống cài đặt SketchUp

SketchUp Hardware and Software Requirements Không riêng Sketchup, bất kể là phần mềm đồ họa 3D và render đều cần đến một hệ thống máy tính có cấu hình mạnh để tốc độ xử lí công việc đồ họa được nhanh chóng. Hầu hết các hệ thống máy tính để bàn hoặc các mẫu laptop hiện...

Khác nhau giữ SketchUp Make và SketchUp Pro

Trong SketchUp Make and SketchUp Pro, bạn có thể: Tạo mô hình 3D của các tòa nhà, đồ nội thất, cảnh quan v.v… Tùy chỉnh giao diện SketchUp. Chia sẽ các mẫu 3D và có thể sử dụng in ra mẫu 3D. Có thể nhập file từ một chương trình khác. Sự khác nhau giữa SketchUp Make...