Windows XP

Windows XP: ChọnStart > Control Panel > Add/Remove Programs >SketchUp.

Windows Vista/Windows 7: Chọn Start > Control Panel >Programs > Programs and Features > SketchUp.

Để gỡ bỏ SketchUp, chọn Remove (Uninstall trên Vista hoặc Windows 7). Nếu xuất hiện cửa sổ SketchUp, chọn Yes.

Nếu bạn gặp vấn đề trong khi gỡ bỏ SketchUp, bạn gở bỏ lại với tùy chọn Change.

MAC OS
 1. Thoát SketchUp.
 2. Mở một cửa sổ Finder.
 3. Xóa SketchUp folder từ thư viện:
  1. Phía bên trái của sổ Finder, chọn Macintosh HD.
  2. Phía bên phải, chọn Library > Application Support.
  3. Trong Application Support, tìm Google SketchUp, và kéo nó vào trash.
   Đối với SketchUp 2013 thư mục sẽ là “SketchUp 2013”.
 4. Xóa SketchUp folderoátừ thư viện của bạn:
  1. Phía bên trái cửa sổ Finder, chọn tên user của bạn, chọn Library. (Tham khảo Video )
  2. Mở Application Support folder.
  3. Trong Application Support, tìm SketchUp folder, và kéo nó vào trash.
 5. Xóa ứng dụng SketchUp:
  1. Phía trên bên phải Finder , chọn Applications.
  2. Phía bên phải, tìm SketchUp, và kéo nó vào trash.
 6. Xóa các tập tin:
  1. Phía bên trái cửa sổ Finder, chọn tên user của bạn.
  2. Phía bên phải, chọn Library > Preferences.  (Tham khảo  Video )
  3. Trong Preferences, kéo các tập tin sau đây vào thùng rác(nếu có):
   • com.atlast.sketchup.plist
   • com.google.sketchuppro.plist
   • com.google.sketchupfree.plist
   • com.google.sketchuppro7.plist
   • com.google.sketchupfree7.plist
   • com.google.sketchuppro8.plist
   • com.google.sketchupfree8.plist
   • com.google.LayOut.plist
   • com.google.style_builder.plist
   • com.sketchup.SketchUp.plist
   • com.sketchup.LayOut.plist
   • com.sketchup.StyleBuilder.plist
   • com.sketchup.SketchUp.2014.plist
   • com.sketchup.LayOut.2014.plist
   • com.sketchup.StyleBuilder.2014.plist
   • com.sketchup.SketchUp.2015.plist
   • com.sketchup.LayOut.2015.plist
   • com.sketchup.StyleBuilder.2015.plist
 7. Làm trống thùng rác.