Ai sử dụng SketchUp Pro? Tất cả mọi người.

Các chuyên gia thiết kế, xây dựng, kỹ thuật và hàng chục các lĩnh vực khác chọn SketchUp Pro vì nó đủ linh hoạt cho bất kỳ kiểu mô hình 3D và truyền thông nào.

 

Làm thế nào để mua Sketchup Pro?

Cho dù bạn là ai. Lĩnh vực thương mại. Giáo dục đều có mức giá phù hợp. Rất tuyệt vời.