Downloading SketchUp

Để bắt đầu, hãy chọn bộ cài đặt phù hợp cho SketchUp 2017:

SketchUp Make bao gồm 30 ngày dùng thử miễn phí các tính năng Pro và sẽ trở lại chức năng miễn phí khi kết thúc quá trình dùng thử.
Không thể cài đặt SketchUp Make và SketchUp Pro trên cùng một máy tính.

Cài đặt SketchUp lần đầu tiên hoặc cài đặt phiên bản chính mới

Xin lưu ý:
Chỉ giấy phép đơn (single license) mới được sử dụng bởi người đăng ký mua
Người dùng đã đăng ký có thể ủy quyền cài đặt tối đa 2 máy tính cá nhân.

Hỗ trợ trình điều khiển card đồ họa

Để đảm bảo cài đặt và chạy SketchUp đúng, chúng tôi khuyên bạn nên đảm bảo đã cài đặt trình điều khiển mới nhất cho video card của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách cập nhật trình điều khiển video card tại đây trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

Lưu ý về quyền truy cập

PC – Để cài đặt và ủy quyền cho SketchUp Pro thành công, trước tiên bạn phải đăng nhập vào Windows với vai trò là người dùng có quyền Administrator hoặc Power User.

Sau khi cài đặt và ủy quyền thành công, SketchUp Pro yêu cầu phải có hồ sơ Windows với ít quyền người dùng Cấp quyền nhất. Bạn có thể cần phải liên hệ với Bộ phận Trợ giúp hoặc bộ phận CNTT để giúp bạn với những thay đổi này.

Mẹo

Nhiều phiên bản của SketchUp có thể được cài đặt trên cùng một máy tính. Nhưng nếu bạn không cần các phiên bản cũ hơn, gỡ cài đặt những phiên bản cũ sẽ làm máy tính gọn nhẹ hơn.

Cài đặt trên Windows

 1. Đăng nhập vào máy tính với tài khoản người dùng có quyền quản trị viên..
 2. Double-click vào file EXE để cài đặt
  Đối với Windows Windows 7/Windows 8: click chuột phải lên file và chọn Run as an administrator.
 3. Click Next trong hộp thoại Welcom.
 4. Click vào nút I accept the terms of this license agreement ở thỏa thuận người dùng End User License Agreement nếu bạn đồng ý.
 5. Click nútNext để cài đặt SketchUp với đường dẫn mặc định.
 6. Click nút Install nếu bạn đã hài lòng với các thiết lập
 7. Click nút Finish khi được nhắc
  Windows Windows 7/Windows 8: Be sure to close SketchUp Pro after installing prior to authorizing.
 8. Khởi chạy SketchUp một lần trước khi đăng xuất khỏi tài khoản người dùng quản trị. Nếu bạn có giấy phép SketchUp Pro, xin lưu ý rằng bạn phải ủy quyền trong khi đăng nhập vào tài khoản quản trị.

Cài đặt Bản cập nhật Bảo trì hoặc Cài đặt bản cập nhật phiên bản nhỏ

Các bản cập nhật Bảo trì và cập nhật phiên bản nhỏ sẽ được cài đặt qua một phiên bản chính hiện tại. Khi hãng phát hành bảo trì có sẵn, bạn sẽ thấy thông báo trong SketchUp để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này. Khi bạn hoàn tất việc tải xuống cài đặt, nhấp đúp vào tệp cài đặt và thực hiện theo các hướng dẫn. Cài đặt bản cập nhật trên một phiên bản hiện tại là cách tốt nhất để bảo vệ cài đặt và tùy chọn của bạn.

Chuyển SketchUp sang máy tính mới

Single-user license chỉ gán cho 1 người. Cá nhân đó có thể cài đặt giấy phép trên tối đa 2 máy tính mà họ đang sử dụng nhưng chỉ một máy tính có thể chạy SketchUp Pro tại một thời điểm cụ thể. Để sử dụng giấy phép của bạn trên máy tính khác hoặc chuyển giấy phép của bạn sang một máy tính mới, vui lòng lưu ý các bước sau:

 1. Nếu bạn không còn sử dụng nó, hãy xóa giấy phép khỏi máy tính hiện tại của bạn theo các bước trong bài Làm thế nào để Hủy bỏ một giấy phép bên dưới.
 2. Cài đặt SketchUp trên máy tính mới. Vui lòng truy cập trang tải xuống để tải tệp tin cài đặt.
 3. Sử dụng thông tin giấy phép của bạn để ủy quyền lại License cho PC mới.
 4. Nếu bạn không còn sử dụng SketchUp trên máy tính cũ thì bạn nên gỡ cài đặt.

Nếu bạn cần chạy SketchUp trên nhiều máy tính cùng một lúc, bạn có thể cân nhắc mua thêm giấy phép single- user license.

Làm thế nào để gỡ bỏ License ra khỏi máy tính

Giấy phép Single- User chỉ cho 1 người. License SketchUp Pro bị “khóa” vào máy mà bạn đã cấp phép cho SketchUp. Nếu bạn mua một máy mới và muốn chuyển giấy phép SketchUp của bạn sang máy mới đó, bạn sẽ phải xóa giấy phép ra khỏi máy cũ. Để xóa giấy phép làm theo cách sau:

 1. Chọn SketchUp> Giấy phép (OSX) hoặc Trợ giúp> Giấy phép (Windows)
 2. Nhấp vào liên kết có nhãn “Remove License” – bạn sẽ thấy một hộp thoại xác nhận.
 3. Nhấp vào nút Remove License – giấy phép của bạn sẽ bị xóa.

Authorizing SketchUp – Single User

Windows:

 1. Nếu bạn chưa downloaded và cài đặt SketchUp, hãy thực hiện ngay.
 2. Double-click vào icon SketchUp 2017 trên Desktop.
 3. Ở mục “Welcome to SketchUp” dialog, click nút Add License bên trên hộp thoại.
  Nếu bạn không thấy hộp thoại “Welcome to SketchUp” dialog, select Help > License.
 4. Mở email xác nhận giấy phép mà bạn nhận được ngay sau khi mua giấy phép.
 5. Copy và dán Serial Number, and Authorization Code vào hộp thoại
 6. Click Add License. Thao tác này sẽ tải xuống tệp giấy phép từ đám mây tới máy tính của bạn.

Authorizing SketchUp on a Network as an Administrator

Nếu bạn đang phân phối SketchUp qua mạng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng sao lưu như Norton Ghost hoặc Deep Freeze. Khi bạn đã cài đặt SketchUp trên tất cả các máy client, bạn có thể đơn giản hóa quy trình cấp phép bằng cách nhập trước serial number và authorization code cho user.

Cách làm như sau:

  1. Ensure that SketchUp Pro 2017 is installed on all computers.
  2. Create a file named activation_info.txt
  3. In that file, add your network serial number and authorization code in the following format:{"serial_number":"<your serial number>", "auth_code":"<your auth code>"}
  4. Save the file and distribute it to the following location on each machine:
Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2017
OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2017
 1. Launch SketchUp on each machine or ask your users to open SketchUp Pro.
 2. In the Welcome to SketchUp dialog, click the License tab. The serial number and authorization code should be pre-populated in the fields, saving the user from typing anything.
 3. The user will need to click on the Add License… button to complete the operation on launch.
If you encounter issues during the authorization process, see our license troubleshooting topic for more assistance.

Gỡ cài đặt Sketchup

Xem bài viết tại đây