Hướng dẫn: Checking Network Licenses In và Out

Checking Network Licenses In and Out Nếu bạn sử dụng SketchUp Pro giấy phép mạng và cần sử dụng SketchUp Pro trong khi bạn không có kết nối Internet đang hoạt động (ví dụ trên máy bay), bạn có thể sử dụng các seat mà không cần Internet 1 tuần . Sau khi thực hiện xong...

Hướng dẫn: Tìm thông tin giấy phép bản quyền SketchUp

Nếu bạn đã Mua SketchUp qua PACISOFT hoặc đại lý của PACISOFT Tìm các số serial và authorization trong email mà bạn nhận được. Sau đó liên hệ với đại lý hoặc PACISOFT để nhận thông tin về nâng cấp hoặc gia hạn gói bảo trì. Email support: licenses@pacisoft.com Liên hệ...

Hướng dẫn: Mua hoặc nâng cấp giấy phép

Buying or Upgrading a License Bạn có thể Mua và nhận License SketchUp Pro theo một số cách khác nhau: Nếu là cá nhân hoặc doanh nghiệp < 10 user và có mục đích gán license cố định: Bạn có thể mua một giấy phép đơn lẻ (Single-user license) Nếu là doanh nghiệp >...