Tìm các số serial và authorization trong email mà bạn nhận được. Sau đó liên hệ với đại lý hoặc PACISOFT để nhận thông tin về nâng cấp hoặc gia hạn gói bảo trì. Email support: licenses@pacisoft.com

Liên hệ (024) 3915 6886 hoặc (028) 36 100 816 hoặc sales@pacisoft.com

Khi bạn mua giấy phép SketchUp Pro, bạn sẽ nhận được một email từ sketchupmail@sketchup.com có ​​chứa chi tiết giấy phép của bạn, bao gồm số sêri và mã ủy quyền (serial number & authorization code) để kích hoạt sản phẩm.

Nếu bạn đã tải xuống, cài đặt và gán bản quyền cho SketchUp Pro, hãy làm theo các bước sau để lấy thông tin giấy phép của bạn:

 1. Trong SketchUp Pro, tìm kiếm số sê-ri bằng cách chọn Help > License (Microsoft Windows) or SketchUp > License (Mac OS X).
 2. Trong vùng License của cửa sổ Welcome to SketchUp xuất hiện, hãy copy Serial Number
 3. Vào trang này để gửi Serial của bạn cho hãng: Resend License page.
 4. Dán số sê-ri vào khung Pro License Serial Number
 5. Nhập tên, họ, địa chỉ email và tên công ty đã mua.
 6. Kiểm tra tài khoản email mà bạn đã sử dụng để mua SketchUp Pro. Nếu bạn điền đúng mẫu, bạn sẽ nhận được một thông báo bằng email với thông tin giấy phép của bạn.

Nếu bạn không có thông tin chi tiết cần thiết để gửi qua form Resend License, hãy sử dụng Thuật sỹ Giấy phép SketchUp Pro. Đây là cách Wizard hoạt động:

 1. Trong SketchUp Pro, tìm serial number bằng cách chọn Help > License (Microsoft Windows) or SketchUp > License (Mac OS X).
 2. Ở khung License của hộp chào mừng Welcome to SketchUp , copy số Serial Number.
 3. Mở trình duyệt web, đi tới trang SketchUp Pro License Wizard.
 4. Dán serial number vào ô Serial Number.
 5. Dán tên của bạn hoặc tên doanh nghiệp đã mua vào  Welcome to SketchUp  hoặc nhập địa chỉ email đã mua
 6. Click nút Submit button. Đội ngũ SU sẽ nhận được email và họ sẽ gửi thông tin giấy phép hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

Copyright © 2017 Sketchup.com.vn