Điều khoản sử dụng

Trang Web này được điều hành bởi công ty PACISOFT Vietnam – đối tác ủy quyền phân phối Sketchup thông qua Trimble Inc, Mỹ. Website có thể chứa các thông báo về quyền sở hữu và thông tin bản quyền khác, các điều khoản phải được xem xét và tuân thủ. Thông tin trên...

Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 08 năm 2017 Các chính sách và điều khoản về quyền riêng tư, bảo mật này được áp dụng cho trang web Sketchup. Đây là các trang web thu thập dữ liệu và các liên kết tới các điều khoản này. Chính sách này không áp dụng cho các trang web...