SketchUp là một phần mềm mô hình hóa 3D, dành cho các kiến trúc sư công trình và quy hoạch,các kỹ sư, nhà phát triển trò chơi điện tử, các đạo diễn điện ảnh và các ngành nghề có liên quan…

Phần mềm này nổi bật như một công cụ diễn tả ý tưởng đơn giản, nhanh gọn với giao diện đồ họa cho người sử dụng.thuận tiện để lên ý tưởng một mô hình 3d mà không mất quá nhiều thời gian chỉnh sửa và không đòi hỏi trình độ cao về đồ họa như các phần mềm 3d khác
Một vài đặc điểm nổi bật:

  • Thời gian học gắn.
  •  Không cần phần cứng mạnh như các phần mềm mô hình hóa khác như 3D Max, FormZ, Maya…
  • Hệ thống giao diện với con trỏ đồ họa thông minh cho phép người sử dụng dựng hình vẽ ba chiều trong không gian hai chiều của màn hình.