Nhóm Thiết kế sản phẩm – Công nghệ (Product Design – Technology)

Giải thưởng này dành cho thiết kế và sáng tạo sản phẩm ở một  phần hoặc tổng thể. Các khía cạnh liên quan đến con người, nghệ thuật, lựa chọn các thành phần và vật liệu, giải quyết lắp ráp, sản xuất và chức năng tổng thể.

Giải thưởng London Design Awards năm 2015 – Gold Winner

Gold Winner